Nieuwe monitoren voor de LCF Fregatten

De Koninklijke Marine is een ultramodern, dynamisch bedrijf waarin innovatie een essentiële rol speelt. Door de ongekende omvang van het materieel in deze slagvaardige organisatie, heeft iedere modernisering bij de Marine grote consequenties, zowel financieel als organisatorisch. 

The Challenge

De beeldschermen aan boord van de Luchtverdedigings- en Commandofregatten zijn aan vervanging toe. Het betreft zowel 18” als 20” TFT monitoren, beide met een SXGA resolutie van 1280 × 1024 pixels. Het aantal te vervangen beeldschermen en de getalsverhouding tussen beide formaten is bij aanvang van het project nog niet bekend.

Bij succesvolle toepassing wordt de vervanging doorgevoerd in een substantieel deel van de vloot. Het kostenaspect speelt dan ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit zeer omvangrijke project.

The Solution

Al in een vroeg stadium komt M-H met een concept waarbij een zo universeel mogelijk chassis wordt gecombineerd met verschillende frontplaten. Door dit concept kunnen de consoles intact blijven en kan de benodigde voorraad monitoren aan boord en aan wal beperkt blijven.

Een tweede kostenbesparend element wordt bereikt door toepassing van een actueel en gangbaar type 19” TFT panel dat door verschillende fabrikanten wordt gemaakt. 18” panels worden daarentegen niet meer standaard geleverd. Vasthouden aan dit formaat impliceert dan ook beduidend hogere kosten.

Voor de 20” consoles heeft deze toepassing tot gevolg dat de operators een iets kleinere beeldafmeting ter beschikking hebben. Na een door Mulder-Hardenberg geinitieerde beoordelingstest door de betrokkenen blijkt deze consequentie op geen enkel bezwaar te stuiten. Het fiat van de operators betekent een ‘go’ van de operatie.

The Implementation

Voor het kunnen inbouwen van de nieuwe monitor is het noodzakelijk dat het 19” chassis past in een ruimte waarin voorheen 18” monitoren hebben gezeten.

Bovendien moet dit chassis ook geschikt worden gemaakt voor de 20” uitsparingen van het console. Door uitgekiend designwerk en het wegwerken van enkele restpunten zijn de ontwerpers daarin uiteindelijk volledig geslaagd.

De universeel ontwikkelde vervangingsmonitor neemt ook de noodzaak weg van verschillende spanningsbronnen, zoals het geval was bij de originele monitoren (12V DC en 24V DC). Om het mogelijk uitvallen van een DC voeding te ondervangen, is ook voorzien in een 230V aansluiting.

De toepassing van Corian in de frontplaten is een duidelijke wens van de opdrachtgever, aangezien de consoles in de Commando Centrale (CC) aan de buitenkant geheel bekleed zijn met dit Dupont kunststof materiaal. De fragiele structuur van Corian is ondervangen door het toepassen van aluminium als basisdrager in de diverse frontplaten. 

The Result

Waar andere partijen voorstellen hebben aangedragen die van verschillende formaten uitgaan - met hoge kosten tot gevolg - heeft M-H van meet af aan een beduidend efficiëntere oplossing voor ogen gehad.

Zowel door de continuïteit van het ontwerp, de toepassing van een universeel inzetbare 19” diagonaal, het intact laten van de consoles en het ontbreken van de noodzaak om onderdelen voor verschillende monitoren op voorraad te houden, heeft M-H de Nederlandse Marine een economische en praktische oplossing geboden.
Onze klanten