Nieuwe monitoren voor de Total Raffinaderij Antwerpen

Total Raffinaderij Antwerpen is de op één na grootste olieraffinaderij van Europa. Gelegen in de haven van Antwerpen, zet Total ruwe aardolie om in hoogwaardige producten zoals benzine, diesel en kerosine voor zowel de Europese als de Amerikaanse markt en in basisproducten als nafta, butaan en aromaten voor de petrochemische industrie.

Dit ultradynamische bedrijf heeft permanent te maken met updates in de computergestuurde systemen. Een recente modernisering bij de toegepaste monitoren vormt de inzet van een lastig probleem waarvoor de hulp van Mulder-Hardenberg wordt ingeroepen.

The Challenge

De Honeywell beeldbuismonitoren in de Control Room van de raffinaderij moeten worden vervangen door moderne TFT beeldschermen. Deze overgang is onder meer noodzakelijk omdat levering van de vertrouwde beeldbuizen op problemen zal stuiten.

De overstap van de licht bollende beeldbuis naar het volkomen vlakke alternatief vereist echter tevens vervanging van de touch sensor. ‘Touch’ technologie in vlakke vorm wordt voor de toegepaste systemen geleverd door Honeywell zelf, maar Total is op zoek naar een prijsgunstiger alternatief.

Dit blijkt met het huidige aanbod van technologie in de markt niet mogelijk. Het touch protocol van Honeywell is embedded en verwerft daarmee de exclusiviteit van de besturing van een Honeywell systeem. Beschikbare alternatieve infrarood touch sensoren blijken niet te werken. De enige optie voor Total is het laten ontwikkelen van een alternatief voor de bestaande monitoren en touch screens. Mulder-Hardenberg gaat deze uitdaging aan.

The Solution

Total stelt een systeem ter beschikking voor nadere analyse. Met behulp van Reversed Engineering slagen medewerkers van M-H er uiteindelijk in, aan de hand van dit systeem, het Honeywell protocol te ontrafelen. In samenwerking met leverancier CRE wordt vervolgens een protocol converter ontwikkeld.

Met deze converter kan een reeds bestaand en courant infrarood touch screen worden toegepast op het Honeywell systeem. De nieuw ontwikkelde converter is een speciale controllerkaart die wordt geïntegreerd in de monitor. Aangezien CRE de kaart mede heeft ontwikkeld en de nodige ervaring in huis heeft op het gebied van infrarood touch screens, zijn de eerste monitoren ook door CRE gefabriceerd.

The Implementation

Uit testen blijkt echter dat met deze eerste CRE monitoren optische interferentie optreedt in een gebogen console. De prijstechnisch gunstige monitoren kunnen dientengevolge alleen in rechte consoles worden toegepast of in consoles voorzien van slechts één monitor. Leverancier KME, met wie de medewerkers van M-H in de tussentijd ook naar een oplossing hebben gezocht, slaagt er uiteindelijk in eveneens een werkend touch screen te ontwikkelen en toe te passen.

KME blijkt bovendien een andere mechanische oplossing voor het probleem in petto te hebben. In tegenstelling tot de CRE versie, hoeft bij de KME monitor namelijk het front van de console niet gemodificeerd te worden. Ook ligt het touch screen van KME op dezelfde diepte als het alternatief van Honeywell. Hierdoor is het probleem met de optische interferentie opgelost. 

The result

Het resultaat is een tweetal monitoren die inmiddels door Mulder-Hardenberg worden aangeboden op de markt en als direct replacement voor Honeywell producten kunnen worden toegepast. Het CRE product is een prijsgunstig alternatief voor rechte en single consoles; de KME oplossing is breder inzetbaar en kan tevens in gebogen en dubbele consoles worden toegepast.

Beide producten zijn geïnitieerd door een probleem in de Control Room bij Total Raffinaderij Antwerpen en door medewerkers van Mulder-Hardenberg op buitengewoon inventieve wijze aangepakt en opgelost. In samenwerking met CRE en KME zijn vervolgens producten tot stand gekomen die niet alleen een oplossing bieden voor Total, maar voor ieder bedrijf met een soortgelijk probleem. 
Onze klanten